Hướng dẫn đăng ký mua viên sủi Keto Slim

Để thực hiện đăng ký mua viên sủi Keto Slim chính hãng tại Đại lý Keto Slim của chúng tôi khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin vào Form đăng ký dưới đây. Trong đó:

  • Tên của bạn (bắt buộc): Là tên của khách hàng đây là ô bắt buộc.
  • Số điện thoại (bắt buộc): Là số điện thoại của khách hàng giúp chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn
  • Địa chỉ (bắt buộc): Nơi bạn đang sinh sống hoặc có thể nhận hàng
  • Lời nhắn (nếu có): Tin nhắc mà bạn muốn gửi đển cho chúng tôi nếu có. Ô này có thể để trống.