(Áp dụng với tất cả các khách hàng thực hiện mua hàng trên website)

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TIẾP (DUY NHẤT)

Thanh toán bằng tiền mặt:

Khách hàng sau khi đăng ký đặt hàng, xác nhận mua sản phẩm Đại lý sẽ đóng đơn hàng và vận chuyển đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp. Khách hàng tiến hành thanh toán bằng tiền mặt khi giao nhận hàng.

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi nhận sản phẩm từ đơn vị vận chuyển.

*Lưu ý: Khách hàng cần thanh toán đầy đủ cho nhân viên giao hàng trước khi nhận sản phẩm.